Съвет на директорите

 МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

 

 

ЗОРНИЦА ХАРАЛАМПИЕВА ВАСИЛЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

 


НИКОЛАЙ СТОЙНОВ СТОЙНОВ – ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ